site:logo:alt

Priser, matchafvikling og interne regler

Priser/betaling 2024:   
Almindelige matcher                          35,- kr.
Hele sæsonen, excl. gunstarter       650,- kr.
Gunstarter                                        125,- kr.
Afslutningsmatch                              150,- kr. (Sponsorer 0,-kr. )


Matcher i Herreklubben:
Herreklubben følger Trehøjes golfklubs regler for afvikling af turneringer:

Det er tilladt at gå med en markør der ikke er medlem af Herreklubben, der skal afleveres scorekort, eller kopi af scorekort fra markøren med underskrifter.

Vi spiller altid i 3 rækker og der er præmie til hver syvende i hver række. Hvis der er under 21 deltagere ialt bliver matchen annulleret og der heller ikke point til OOM.

Golfbil og lignende

Spillere må kun lade sig befordre, såfremt spilleren har køretilladelse i sin hjemmeklub – og i givet fald er det kun spilleren, med køretilladelse, der må køre. Medspillere må ikke medtages, medmindre de også har en køretilladelse. Køretilladelse skal kunne fremvises på forlangende.

Uvejr

Skulle der under turneringen forekomme uvejr (torden) vil turneringen blive afbrudt ved lydsignal (et langt signal). I sådanne tilfælde skal spilleren markere sin bold, således at spillet efterfølgende kan genoptages. Spillet vil som udgangspunkt ikke blive aflyst – højest udsat. Spillet genoptages når der udsendes to korte lydsignaler.

Score-indtastning

I vores matcher anvendes spiller-indtastning af scores direkte i golfbox.

I gunstarter vil modtage en separat mail indeholdende et link til scoreindtastningen. Det er tilstrækkeligt at en spiller indtaster scores for alle fire spillere. Scoreindtastningen kan enten foretages løbende på banen eller umiddelbart efter at runden er afsluttet.

Præmier
Præmier tilgode skal være afhentet senest ved først kommende gunstart.
Herefter er de forældet. Husk du må gerne få en anden til at hente præmien.

Har du behov for vejledning, kan denne fås ved scorekort-udleveringen.

Samtidig med at scores indtastes i golfbox, skal der føres et fysisk scorekort, fuldstændig som tidligere. Det fysiske scorekort skal efter runden underskrives af spiller og markør – hvorefter det afleveres i opstillet kasse i klubhuset.

Skulle der være uoverensstemmelse mellem den indtastede score og det fysiske scorekort, vil det være scorekortet der er gældende.

Herreklubben Trehøje

Lokale regler
Ved matcher i Herreklubben hvor en spiller ikke finder sin bold, er det ikke tilladt at gå tilbage og slå en ny bold.
Undtagelse er hul 3 på 18 hullers banen.
Overtrædelse af reglen medfører diskvalifikation.
(Dette for at fremme flowet på banen, så er du i tvivl, så tag en provisorisk bold med)
En bold der findes, kan fortsat – jævnfør regel 28 – erklæres uspillelig.
Hvis en spiller dømmer sin bold uspillelig, kan han med ét strafslag enten:

Gå frem efter slag og afstand efter Regel 27-1 ved at spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet (se Regel 20-5)
eller
Droppe en bold bag ved det sted, hvor bolden lå, og holde dette sted direkte mellem hullet og stedet, som bolden droppes på, uden grænse for hvor langt bag dette sted bolden må droppes
eller
Droppe en bold inden for to køllelængder fra det sted, hvor bolden lå, men ikke nærmere hullet.Shoot-out ved afslutningen.
Man kvalificerer sig løbende gennem sæsonnen, ved at vinde den ugentlige nærmest flaget konkurrence.

Shooet-out’en foregår således:

1. runde: Alle deltagere slår en bold fra ca. 112 meter – Alle der er på green går videre.

2. runde: Deltagerne slår en bold fra ca. 105 meter – de fem der er er tættest på flaget går videre.

3. runde: De fem tilbageværende deltagere slår en bold fra ca. 100 meter – den der er er tættest på flaget (på green) vinder.

Order of merit:
Er der pointlighed afgøres konkurrencen således.

Ved pointlighed på førstepladsen:
Der spilles omspil på hul 18 indtil der er fundet en vinder.

Ved pointlighed ved sekundære placeringer:
Der spilles omspil på puttebanen i form af "sudden death"

Omspil afvikles på finaledagen inden spisning og præmieoverrækkelse.

Senest opdateret 15062024